Němí svědkové holocaustu v Náchodě

Publikace vydaná na závěr stejnojmenného projektu.
Kontakt: Marie Vintrová, vintrovam@centrum.cz
Ze Stavebky až do Izraele

(5. prosinec 2017)

Pro spolupráci na tomto úspěšném projektu byli žáci náchodské Stavebky připravováni již od 2. ročníku v předmětu Společenské vědy, kdy se postupně seznámili s problematikou 2. světové války a holocaustu, ve 3. ročníku pak s historií evropských Židů a s jejich kulturou. Na jaře roku 2017 se zrodila myšlenka vytvořit vyučovací pomůcku – prezentaci, která by prostřednictvím jednotlivých staveb v Náchodě představila jejich předválečné židovské majitele či nájemníky, ukázala jejich podobu a informovala o jejich dalších, bohužel většinou tragických osudech.

Projekt Němí svědkové holocaustu v Náchodě zaujal a uspěl spolu s dalšími sedmnácti z celé ČR při užším výběru v jeruzalémském památníku Yad Vashem. Tyto projekty se proměnily začátkem listopadu 2017 ve „vstupenku“ pro pedagogy, kteří konkrétní projekty řídili, do týdenního vzdělávacího semináře v tomto památníku i na jiných místech v Izraeli. Zásadní podmínkou byla ale také účast pedagoga na několik let probíhajícím cyklu čtyřdenních vzdělávacích seminářů v Terezíně, v Německu a v Polsku, pořádaných Památníkem Terezín, MŠMT ČR, izraelským Yad Vashem a dalšími institucemi.

V Náchodě žilo před válkou přibližně 290 většinou asimilovaných Židů. Tvořili jen několik procent obyvatelstva, přesto se na jeho životě a vzhledu významně podíleli. Byli mezi nimi lékaři, advokáti, učitelé, obchodní zástupci, drobní a střední obchodníci i velkopodnikatelé. Většině z nich se stal osudným 14. prosinec 1942, kdy museli na nádraží nastoupit do transportu. V naprosté většině šlo o schopné a pracovité lidi, kteří mohli být pro naše město i později přínosem. Nejmladší z nich mohli ještě žít, kdyby nebylo zrůdné nacistické ideologie.

Za to, že se podařilo nezvyklou formou je pietně připomenout, patří můj dík Mgr. Jiřímu Škopovi, Ph.D., který v hodinách ICT některé objekty se žáky 3. ročníku na jaře a na podzim fotografoval, řídil jejich snahu se snímky pracovat a spolu s texty je umístit do návrhu prezentace; dále paní Mgr. Aleně Čtvrtečkové za odborné posouzení výsledku projektu a některé fotografie. A v neposlední řadě také Danielu Kuncovi (4. A) za ochotu, se kterou se s fotoaparátem několikrát vydal do terénu.

Výstava v prostorách náchodské Stavebky

(29. leden 2018)

V prostorách Stavebky bylo možné zhlédnout výstavu věnovanou památce náchodských židovských spoluobčanů, z nichž většina v důsledku nacistické ideologie v průběhu 2. světové války zahynula. Je součástí školního projektu, který byl realizován v průběhu roku 2017 a jehož cílem bylo vytvořit vyučovací pomůcku – prezentaci, která by prostřednictvím jednotlivých staveb v Náchodě představila jejich předválečné židovské majitele či nájemníky, ukázala jejich podobu a informovala o jejich dalších, bohužel většinou tragických osudech. Výstava byla instalována do pátku 26. ledna 2018 - 27. leden je dnem, kdy Rudá armáda osvobodila koncentrační tábor Osvětim. Děkuji kolegům, kteří mi ochotně pomáhali (Ing. Smola – zajištění a dovoz materiálu na výstavní panely, P. Mertlík – ořez kartónů, P. Bodó – tisk, Ing. Rejmont – stabilita panelů) a také žákům třídy 2. K, Z.

Výstava v prostorách náchodské Městské knihovny

(23. duben 2018)

Ve vstupní hale náchodské Městské knihovny bylo možné ve dnech 27. března až 20. dubna 2018 zhlédnout výstavu věnovanou památce náchodských židovských spoluobčanů, z nichž většina v důsledku zrůdné nacistické ideologie v průběhu 2. světové války zahynula. Byla další součástí školního projektu, který začal být realizován v průběhu roku 2017. Jeho cílem bylo nejprve vytvořit vyučovací pomůcku – prezentaci, která by prostřednictvím jednotlivých staveb v Náchodě představila jejich předválečné židovské majitele či nájemníky, ukázala jejich podobu a informovala o jejich dalších, bohužel většinou tragických osudech.

„Němí svědkové holocaustu v Náchodě“ v knižní podobě

(13. červen 2018)

Úspěšná stej, která pproběhla ve dnech 27. března až 20. dubna 2018 ve vstupní hale náchodské Městské knihovny, se stala podnětem ke vzniku brožury připomínající některé stavby v Náchodě, se kterými jsou spojeny životy bývalých náchodských židovských spoluobčanů, z nichž většina se nevrátila z osudného transportu 14. prosince 1942. Drobnou publikací se zároveň uzavírá školní projekt, o kterém je možné zjistit více na tomto webu. „Němé svědky“, které graficky zpracoval a vytiskl Integraf, s.r.o. Náchod, je možné si vypůjčit v náchodské Městské knihovně nebo zakoupit v knihkupectví paní Horové a v náchodském Infocentru, případně objednat na adrese vintrovam@centrum.cz. Cena knihy je 150,- Kč.

 -


Jak se daří Němým svědkům holocaustu v Náchodě? (Náchodský zpravodaj č. 2/2019)

(15. únor 2019)

V průběhu roku 2017 byl na náchodské Stavebce dokončen několikaletý projekt Němí svědkové holocaustu v Náchodě, ve kterém se žáci v hodinách Společenských věd a později Informatiky zaměřili na ty stavby v Náchodě, které mají úzkou souvislost s našimi židovskými spoluobčany, jejichž osudy končily v období druhé světové války většinou tragicky. Výsledkem projektu byla nejdříve moderní školní vyučovací pomůcka vytvořená ve spolupráci se studenty – rozsáhlá výuková prezentace, jež poutavou formou připomněla náchodské oběti holocau stu prostřednictvím budov, které židovští spoluobčané obývali nebo jinak využívali. Tímto projektem se Stavebka prezentovala v říjnu 2017 v izraelském památníku Yad Vashem; následovala školní výstava, poté – soudě podle ohlasů – úspěšná třítýdenní výstava ve dvoraně náchodské Městské knihovny. Zájem občanů byl pro mne i kolegy podnětem k tomu, aby vystavované materiály dostaly v červnu 2018 knižní podobu.

O Němé svědky holocaustu v Náchodě zatím požádaly např. Národní muzeum – knihovna, Praha, Židovské muzeum v Praze, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (mimo povinné výtisky), Nadační fond obětem holocaustu Praha, Památník Terezín - knihovna; Knihovna Židovské obce v Praze, Židovská obec Liberec, Knihovna Nové Město nad Metují.

Této drobné knížce se úspěšně daří šířit znalosti o historii Náchoda a v případě zájmu o dobové reálie také přispívat k cestovnímu ruchu v regionu. Nečekaným bonusem je, že díky náchodské rodině Talafantových, která rovněž brožuru vlastní, doputovali Němí svědkové i do USA k architektu Michaelu Krausovi. Vyjádřil potěšení, pochvalu a veliké uznání. K dalším kontaktům s ním už nedošlo, protože v prosinci 2018 pan Kraus bohužel zemřel.

Živí svědkové holocaustu v Náchodě postupně odcházejí. Ti němí, kteří s nimi byli spojeni, zatím zůstávají. Kéž také díky jim nezapomeneme, jakého zla je člověk proti člověku schopen…


Poděkování:

Vydání této publikace finančně podpořilo Město Náchod.

Za finanční podporu při vydávání knihy děkujeme firmě

HOBRA – ŠKOLNÍK S.R.O.
Smetanova 348
550 01 Broumov© 2019, Mgr. Marie Vintrová