Němí svědkové holocaustu v Náchodě

(projekt)
Ze Stavebky až do Izraele

(5. prosinec 2017)

Pro spolupráci na tomto úspěšném projektu byli žáci náchodské Stavebky připravováni již od 2. ročníku v předmětu Společenské vědy, kdy se postupně seznámili s problematikou 2. světové války a holocaustu, ve 3. ročníku pak s historií evropských Židů a s jejich kulturou. Na jaře roku 2017 se zrodila myšlenka vytvořit vyučovací pomůcku – prezentaci, která by prostřednictvím jednotlivých staveb v Náchodě představila jejich předválečné židovské majitele či nájemníky, ukázala jejich podobu a informovala o jejich dalších, bohužel většinou tragických osudech.

Projekt Němí svědkové holocaustu v Náchodě zaujal a uspěl spolu s dalšími sedmnácti z celé ČR při užším výběru v jeruzalémském památníku Yad Vashem. Tyto projekty se proměnily začátkem listopadu 2017 ve „vstupenku“ pro pedagogy, kteří konkrétní projekty řídili, do týdenního vzdělávacího semináře v tomto památníku i na jiných místech v Izraeli. Zásadní podmínkou byla ale také účast pedagoga na několik let probíhajícím cyklu čtyřdenních vzdělávacích seminářů v Terezíně, v Německu a v Polsku, pořádaných Památníkem Terezín, MŠMT ČR, izraelským Yad Vashem a dalšími institucemi.

V Náchodě žilo před válkou přibližně 290 většinou asimilovaných Židů. Tvořili jen několik procent obyvatelstva, přesto se na jeho životě a vzhledu významně podíleli. Byli mezi nimi lékaři, advokáti, učitelé, obchodní zástupci, drobní a střední obchodníci i velkopodnikatelé. Většině z nich se stal osudným 14. prosinec 1942, kdy museli na nádraží nastoupit do transportu. V naprosté většině šlo o schopné a pracovité lidi, kteří mohli být pro naše město i později přínosem. Nejmladší z nich mohli ještě žít, kdyby nebylo zrůdné nacistické ideologie.

Za to, že se podařilo nezvyklou formou je pietně připomenout, patří můj dík Mgr. Jiřímu Škopovi, Ph.D., který v hodinách ICT některé objekty se žáky 3. ročníku na jaře a na podzim fotografoval, řídil jejich snahu se snímky pracovat a spolu s texty je umístit do návrhu prezentace; dále paní Mgr. Aleně Čtvrtečkové za odborné posouzení výsledku projektu a některé fotografie. A v neposlední řadě také Danielu Kuncovi (4. A) za ochotu, se kterou se s fotoaparátem několikrát vydal do terénu.

clanek01_20171030_115111icon.jpg, 5,4kB clanek01_20171030_124516icon.jpg, 5,4kB clanek01_20171031_084643icon.jpg, 5,4kB clanek01_20171103_100647icon.jpg, 5,4kB
Výstava v prostorách náchodské Stavebky

(29. leden 2018)

V prostorách Stavebky bylo možné zhlédnout výstavu věnovanou památce náchodských židovských spoluobčanů, z nichž většina v důsledku nacistické ideologie v průběhu 2. světové války zahynula. Je součástí školního projektu, který byl realizován v průběhu roku 2017 a jehož cílem bylo vytvořit vyučovací pomůcku – prezentaci, která by prostřednictvím jednotlivých staveb v Náchodě představila jejich předválečné židovské majitele či nájemníky, ukázala jejich podobu a informovala o jejich dalších, bohužel většinou tragických osudech. Výstava byla instalována do pátku 26. ledna 2018 - 27. leden je dnem, kdy Rudá armáda osvobodila koncentrační tábor Osvětim. Děkuji kolegům, kteří mi ochotně pomáhali (Ing. Smola – zajištění a dovoz materiálu na výstavní panely, P. Mertlík – ořez kartónů, P. Bodó – tisk, Ing. Rejmont – stabilita panelů) a také žákům třídy 2. K, Z.

clanek02_20180116_140636icon.jpg, 5,4kB clanek02_20180116_140659icon.jpg, 5,4kB clanek02_20180116_140722icon.jpg, 5,4kB clanek02_20180116_140901icon.jpg, 5,4kB
Výstava v prostorách náchodské Městské knihovny

(23. duben 2018)

Ve vstupní hale náchodské Městské knihovny bylo možné ve dnech 27. března až 20. dubna 2018 zhlédnout výstavu věnovanou památce náchodských židovských spoluobčanů, z nichž většina v důsledku zrůdné nacistické ideologie v průběhu 2. světové války zahynula. Byla další součástí školního projektu, který začal být realizován v průběhu roku 2017. Jeho cílem bylo nejprve vytvořit vyučovací pomůcku – prezentaci, která by prostřednictvím jednotlivých staveb v Náchodě představila jejich předválečné židovské majitele či nájemníky, ukázala jejich podobu a informovala o jejich dalších, bohužel většinou tragických osudech.

clanek03_20180327_100521icon.jpg, 5,4kB clanek03_20180327_100541icon.jpg, 5,4kB clanek03_20180327_100547icon.jpg, 5,4kB clanek03_20180327_100623icon.jpg, 5,4kB
„Němí svědkové holocaustu v Náchodě“ v knižní podobě

(13. červen 2018)

Úspěšná stejnojmenná výstava, která proběhla ve dnech 27. března až 20. dubna 2018 ve vstupní hale náchodské Městské knihovny, se stala podnětem ke vzniku brožury připomínající některé stavby v Náchodě, se kterými jsou spojeny životy bývalých náchodských židovských spoluobčanů, z nichž většina se nevrátila z osudného transportu 14. prosince 1942. Drobnou publikací se zároveň uzavírá školní projekt, o kterém je možné zjistit více na tomto webu. „Němé svědky“, které graficky zpracoval a vytiskl Integraf, s.r.o. Náchod, je možné si vypůjčit v náchodské Městské knihovně nebo zakoupit v knihkupectví paní Horové a v náchodském Infocentru.

20180613_publikace.jpg, 66kB

© 2018, Mgr. Marie Vintrová